Om oss

Storslagen natur runt knuten

Sauna Behandlingshem är en liten enhet med stora möjligheter i form av lokaler, resurser och val av placering för behandlingshemmet. Den Hälsingska naturen är storslagen. Miljön bjuder in till tid för reflektion vilket är grunden i en behandling enligt oss personal.

Sauna står för trygghet

Värme vi-känsla 
Förutom renlighet och värme  I Finland föddes barn i bastun 

Vi jämför och vill uppnå en slags på nyttfödelse för de boende som kommer till oss. 

Vårt mål

Inriktningen för Sauna behandlingshem är att förhindra återfall och LVM. Målet är drogfrihet och återanpassande i samhället. Sauna Behandlingshem har tre olika former av boende utifrån resultat av behandling.

Sauna Behandlingshem

En plats att finna ro i själen
Sauna Behandlingshem är ett HVB-hem beläget i en by i nordvästra Hälsingland. Boda heter bygden och närliggande samhälle är Järvsö där det finns goda kommunikationsförbindelser. Mellan Boda och Stockholm är det ca 30 mil.

Tillsammans skapar vi kontakter

Att samverka med andra skapar naturliga kontakter med andra i samhället för våra boende. Sauna arbetar ständigt med delaktighet i samhället.

  • På Sauna Behandlingshem anser vi att samarbeta med andra är vinstgivande, både för enskilda individer och verksamheter.
  • Vi uppmuntrar att den boende har kontakt med anhöriga och uppmuntrar för att bibehålla kontakten.
  • Vi har ett nära samarbete med uppdragsgivare.
  • Vi är ett mindre företag som ”tänker globalt och handlar lokalt”, där av nyttjar vi näringslivet inom Ljusdals Kommun och skapar samverkan.
  • Vi är ett miljötänkande behandlingshem. Vi är noggranna med sopsortering, och alla våra bilar är miljöbilar.
  • Vi samverkar med fotvårdare, frisör och tandläkare till de boende.
  • Vi har samarbete med Datorteket, Arbetsmarknadsverket och Försäkringskassan.
  • Vi har samverkan med Birgitta Ederyd, Psykolog, för de boende.
  • Vi har samverkan med grannar till boendena genom vägförening och egna initiativ till kontakt.
  • Vi har ett samarbete med LP-stiftelsen, AA och NA.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå