Möjligheternas behandlingshem – omvårdnadsboende för att förhindra återfall i missbruk.

Vi hjälper människor att återanpassas tillbaka till samhället. Vi finns här som stöd för den som tar möjligheten

Livsstilen och behandlingen vid Sauna Behandlingshem inriktar sig på ett fullvärdigt liv utanför behandlingshemmet. Målet är att uppnå maximal självhjälp för människor i beroende ställning.
Att ensam klara av ens rättigheter och skyldigheter som en medborgare av idag, att ensam bryta de negativa beteenden och tillföra det positiva till sitt liv.
Sysselsättning utifrån individens intresse, förmåga och möjligheter kan få människor att utvecklas. Vår mening är att skapa förutsättningar.

Behandlingstid

Policy är att de boende själva skall kunna påverka sin vistelse och innehållet av dess vardag.

Behandlingstid planeras vid inskrivning. Individuell behandlingstid beroende på rehabiliteringsresultat i eftervård. Verksamhetsmål för Sauna Behandlingshem är att förhindra återfall i missbruk. Vid återfall i eftervård används åtgärdsplan enligt överenskommelse med uppdragsgivare. Vid återfall i behandling avskrivs man från Sauna Behandlingshem och lämnar plats för någon annan.

Kontakta oss

Sauna Behandlingshem
Box 96,
820 40 JÄRVSÖ

Besöksadress:
Bodavägen 87 A
820 40 JÄRVSÖ

E-post:
sauna.behandlingshem@telia.com

Tel: 0651-44242
Tel: Jari, 070-580 61 96
Tel: Solveig, 070-603 57 54